Poszukujemy kelnera lub kelnerki do Restauracji Brochów

Jesteśmy odpowiedzialni, uczciwi i taką osobę chcemy zatrudnić. Tworzymy jeden zespół, w którym szanujemy siebie nawzajem. Dlatego się wspieramy i nigdy ze sobą nie konkurujemy (za to lubimy razem testować nowości, które wchodzą do menu). 🙂 Naszym celem jest zapewnić klientowi takie doświadczenie, że będzie chciał polecać naszą restaurację swoim bliskim.

Restauracja zlokalizowana jest przy Parku Brochowskim, tuż obok labiryntu grabowego, który jest jedyną taką atrakcją w okolicy. Będziesz więc pracować w przyjaznym otoczeniu, które pozwoli się zrelaksować w czasie przerwy.

Na jakie stanowisko rekrutujemy?

Kelner, kelnerka.

Kogo szukamy?

Jakie będziesz mieć obowiązki?

Czego wymagamy?

Co zapewniamy?

CV prosimy przesyłać mailowo na adres restauracja@hotelbrochow.pl lub zadzwoń pod numer +48 511 701 588 w godzinach 15-18.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Antra -Gaz Jan Nowak z siedzibą w Oławie przy ul. Opolskiej 7.

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazisz na to zgodę (podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów rekrutacji, na którą aplikujesz, a w przypadku przyszłych rekrutacji – aż do wycofania zgody, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia Twoich ewentualnych roszczeń w stosunku do nas. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę w zakresie wsparcia IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wsparcia procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)

Odwiedź także stronę hotelową: